image-preloader
Hương vị Thái truyền thống

(Giá mang tính tham khảo, tính theo VNĐ và chưa bao gồm VAT 10%)

KHAI VỊ / SNACKS
 • CÁNH GÀ CHIÊN /Fried chicken wings - [PIK- KAI- THOD]/ ปีกไก่ทอด

  80,000
 • HEO CHIÊN GIÒN /Fried cripsy pork - [MOO-THOD] หมูชุบแป้งทอด

  100,000
MÓN GỎI / SALAD
CANH / SOUP
 • CANH CHUA TOMYUM /Tom Yum KUNG Soup- [TOM YUM KUNG] ต้มยำกุ้ง

  100,000
 • CANH ĐẬU HỦ THỊT HEO BẰM /Pork soup with tofu- [KENGJUOT TAOHU MOO SAB]แกงจืดเต้าหู้หมูสับ

  80,000
 • CANH CHUA TOMYUM GIÒ HEO / Tom Yum with pork trotters- [TOMYUM KHA MOO] ต้มยำขาหมู

  100,000
 • CANH CHUA CÁ / Sour Soup with Fish - [TOM YUM PLA] ต้มยำปลา

  100,000
 • [TOM KHA GAI] Thai Chicken Coconut Soup- ต้มข่าไก่

  100,000
RAU XÀO
 • RAU XÀO THẬP CẨM / Stir-fired mixed vegetables - [PAD PAK RUOM] ผัดผักรวม

  60,000
 • PARO XÀO THỊT HEO / Stir-Fried Leek with Pork - [TONHOM ZIPUN PAK MOO] ต้นหอมญี่ปุ่นผัดหมู

  80,000
 • RAU MUỐNG XÀO TỎI / Stir-Fired Morning Glory with Garlic - [PAD PAK PUNG] ผัดผักบุ้ง

  60,000
 • MĂNG TÂY XÀO TÔM / Stir-Fried Asparagus with Shrimps - [LOMAI PHALANG PAK KUNG] หน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้ง

  70,000
CƠM DĨA / RICE
 • CƠM CHIÊN CUA / Crab Fried Rice - [KHAO PAD PU] ข้าวผัดปู

  80,000
 • CƠM CHIÊN MẮM RUỐC / Shrimp-pasted Fried Rice - [KHAO PAD KAPI] ข้าวผัดกะปิ

  80,000
 • CƠM CHIÊN TÔM / Shrimp Fried Rice - [KHAO PAD KUNG] ข้าวผัดกุ้ง

  80,000
 • CƠM THỊT GÀ XÀO LÁ HƯƠNG NHU - ỐP LA / Basil chicken & fried egg with Rice - [KRAPAO KAI RAD KHAO KHAIDAO] กระเพราไก่ราดข้าวไข่ดาว

  85,000
 • CƠM THỊT GÀ XÀO TỎI / Fried Garlic Chicken over rice - [KHAO KAI KATHIEM] ข้าวไก่กระเทียม

  80,000
 • CƠM CHIÊN GÀ / Chicken Fried Rice - [KHAO PAD KAI] ข้าวผัดไก่

  80,000
 • CƠM MĂNG XÀO GÀ LÁ HƯƠNG NHU - ỐP LA/Spicy bamboo shoot & fired egg with rice - [KAI PAD PED LOMAI RAD KHAO KHAIDAO] ไก่ผัดเผ็ดหน่อไม้ราดข้าว ไข่ดาว Å

  85,000
 • CƠM THỊT GÀ XÀO ỚT SỪNG TRÂU - ỐP LA / Stir fired chicken & chili with rice - [KAI PAD PRIK RAD KHAO KHAIDAO] ไก่ผัดพริกราดข้าว ไข่ดาว

  85,000
 • CƠM CHIÊN THỊT HEO / Pork Fried Rice - [KHAO PAD MOO] ข้าวผัดหมู

  80,000
 • CƠM THỊT HEO XÀO TỎI / Fried Garlic Pork over rice - [KHAO MOO KATHIEM] ข้าวหมูกระเทียม

  80,000
 • CƠM THỊT HEO XÀO LÁ HƯƠNG NHU - ỐP LA / Basil Pork & fried egg with Rice - [KRAPAO MOO RAD KHAO KHAIDAO] กระเพราหมูราดข้าวไข่ดาว

  85,000
 • CƠM CHIÊN CÁ BẠC MÁ / Fried rice with mackerel - [KHAO PAD PLA THU] ข้าวผัดปลาทู

  80,000
 • CƠM TÔM XÀO LÁ HƯƠNG NHU - ỐP LA / Basil Shrimps & fried egg with Rice - [KRAPAO KUNG RAD KHAO KHAIDAO] ข้าวกระเพรากุ้ง + ไข่ดาว

  80,000
 • CƠM CHIÊN THỊT HEO LÁ HƯƠNG NHU / Fried rice with pork basil leaves - [KHAO PAK BAI PRAPAO MOO] ข้าวผัดใบกระเพราหมู

  80,000
 • CƠM CHIÊN NEM CHUA PADTHAI / Fried rice with fermented pork - KHAO PAD NEM ข้าวผัดแหนม

  80,000
 • CƠM CHIÊN CARY XANH / Fried rice with green curry chicken - [KHAOPAD KENG KIEU WUANG] ข้าวผัดแกงเขียวหวาน [55]

  100,000
MÓN THÊM
 • CƠM TRẮNG / Steam rice - [KHAO SUOY] ข้าวสวย

  10,000
 • XÔI NẾP / Sticky rice - [KHAO NIEU] ข้าวเหนียว

  10,000
 • BÚN / Fresh noodle - [KHA-NOOM-CHIN] ขนมจีน

  10,000
 • TRỨNG ỐP LA / Fried egg - [KHAI DAO] ไข่ดาว

  12,000
PADTHAI - HỦ TIẾU XÀO
 • PADTHAI TÔM TƯƠI / PadThai with shrimps - [PADTHAI KUNG SOD] ผัดไทยกุ้งสด

  80,000
 • PADTHAI TÔM CÀNG XANH / Padthai with Jumbo Shrimp - [PADTHAI KUNG ME NAM] ผัดไทยกุ้งแม่น้ำ

  130,000
 • PADTHAI TÔM KHÔ / PadThai with dried shrimps - [PADTHAI] ผัดไทย

  70,000
 • PADTHAI GÀ / Padthai with chicken - [PADTHAI KAI] ผัดไทยไก่

  80,000
 • PADTHAI HEO / Padthai with Pork - [PADTHAI MOO] ผัดไทยหมู

  80,000
 • PAD-SEE-EW HEO / Stir-fried noodle with soyal sauce & Pork - [PAD-SEE-EW MOO] ผัดซีอิ๊ว

  80,000
 • PAD-SEE-EW TÔM TƯƠI / Thai Stir Fried Noodles - [PAD-SEE-EW KUNG] ผัดซีอิ๊วกุ้ง

  80,000
 • RAD NA HEO / Noodle with pork in gravy - [RAD NA MOO] ราดหน้าหมู

  80,000
 • RAD NA TÔM TƯƠI / Noodle with Shrimps in gravy - [RAD NA KUNG] ราดหน้ากุ้ง

  80,000
 • HỦ TIẾU KHUA KAI / Stir-fried noodle with chicken and onions - [KU TIEU KUA KAY]

  80,000
 • MÌ GIÒN RAD NA HEO / Cripsy Noodle with pork in gravy - [MEE CROP RADNA] หมี่กรอบราดหน้า

  80,000
 • RAD NA NẤM GIÒN - Crispy Mushroom Topped Radna [Radna Hech Thod Krop] ราดหน้าเห็ดทอดกรอบ [33]

  100,000
 • MIẾN XÀO TÔM TAY CẦM / Vermicelli With Shrimps [KUNG OP WUN SEN]-กุ้งอบวุ้นเส้น [34]

  130,000
MÓN ĂN
 • TRỨNG CHIÊN GIÒN / Crispy Omelette - [KHAI JIU KROP] ไข่เจียวกรอบ

  70,000
 • TRỨNG SỐT ME KIỂU THÁI / Boiled-egg fried with tamarind sauce - [KHAO LUK KHOI] ไข่ลูกเขย

  70,000
 • TRỨNG CHIÊN THỊT HEO BẰM / Minced pork omelet - [KHAI JIU MOO SAB] ไข่เจียวหมูสับ

  80,000
 • THỊT GÀ CHIÊN TỎI / Fried Garlic Chicken - [KHAI KRATHIEM] ไก่กระเทียม

  80,000
 • THỊT GÀ XÀO LÁ HƯƠNG NHU / Spicy fired chicken with basil leaves - [KAI KRAPAO] ผัดกระเพราไก่

  80,000
 • CARY XANH GÀ / Chicken Green Curry - [KENG KIEUWANG KAI] แกงเขียวหวานไก่

  80,000
 • THỊT HEO CHIÊN TỎI / Fried Garlic pork - [MOO KRATHIEM]หมูกระเทียม

  80,000
 • GIÒ HEO HẦM / Braised Pork Trotters - [KHAKI] คากิ

  130,000
 • THỊT HEO XÀO LÁ HƯƠNG NHU / Spicy fired pork with basil leaves - [PAD KRAPAO MOO] ผัดกระเพราหมู

  80,000
 • CÁ BA VỊ / Fried fish topped with sweet, sour and hot sauce - [PLA SAM ROD] ปลาสามรส

  100,000
 • TÔM CHIÊN XỐT ME / Shrimps fried with tamarind sauce - [KUNG SOT MEKHAM] กุ้งซ๊อสมะขาม

  100,000
 • THỊT GÀ XÀO ỚT SỪNG TRÂU / Stir fired chicken with chili - [KAI PAD PRIK] ไก่ผัดพริก

  80,000
 • THỊT GÀ XÀO MĂNG-LÁ HƯƠNG NHU / Spicy bamboo shoot with chicken and basil leaves - [LOMAI PAD KAI KRAPAO] หน่อไม้ผัดไก่กระเพรา

  80,000
 • GÀ XÀO GỪNG / Fried Chicken with Ginger - [KHAI PAK KIN]ไก่ผัดขิง

  80,000
 • TÔM XÀO LÁ HƯƠNG NHU / Shrimps with basil leaves - [KRAPAO KUNG]กระเพรากุ้ง

  80,000
 • CÁ BẠC MÁ CHIÊN MẮM TÔM / Fried Mackerel Chili Paste - [NAM PRIK PLA THU] น้ำพริกปลาทู

  120,000
NƯỚC UỐNG / DRINKS
 • Bia SINGHA / Singha Beer- [BIA SING] เบียร์สิงห์

  40,000
 • Bia CHANG / CHANG Beer- [BIA CHANG] เบียร์ช้าง

  40,000
 • Bia HENEIKEN / Heneiken Beer- [BIA HENIKEN] เบียร์ HENEIKEN

  40,000
 • SODA SẢ TẮC VỊ THÁI / Kumquat Soda Water with Lemon Grass - [NAM MANAO TAKHAI]น้ำมะนาวตะไคร้

  30,000
 • TRÀ THÁI CHANH / Thai Lemon RedTea- [THRA MANAO DEN] ชามะนาว

  25,000
 • TRÀ SỮA THÁI / Red Thai Milk Tea- [CHA YEN] ชาเย็น

  35,000
 • TRÀ THÁI ĐỎ / Thai Dark Tea- [THRA DAM YEN] ชาดำเย็น

  20,000
 • TRÀ BÔNG CÚC / Chrysanthemum tea- [NAM KEK HUOI] น้ำเก๊กอวย

  20,000
 • NƯỚC SUỐI / Still Water - [NAM BLAO] น้ำเปล่า

  15,000
 • NƯƠC NGỌT LON / Soft-Drink Cans

  15,000
 • DỪA TRÁI / COCONUT- [MAPHRAW] มะพร้าว

  25,000
 • TRÀ ĐÁ / Vietnam Ice Tea- [NAM KENG BLAO] น้ำแข็งเปล่า

  8,000
TRÁNG MIỆNG / DESSERT
 • XÔI XOÀI / Mango with sticky rice - [KHAO NIEU MA MUONG]ข้าวเหนียวมะม่วง

  70,000
 • ĐẬU HỦ SỮA TƯƠI / Milk Tofu Pudding- [TAUHU NOM SOD] เต้าหู้นมสด

  30,000
 • YA-UA PadThai / Padthai Yogurt- YO KURT โยเกิร์ต

  30,000
 • BÁNH LỌT PADTHAI

  30,000
 • Kem Xôi / IceCream on Sticky Rice

  30,000
ĂN CHAY / VEGETARIAN
 • CANH THẬP CẨM CHAY / Mixed Vegetarian Soup - [KENG JUOC ROUMIT CHEI] แกงจืดรวมมิตร เจ/

  80,000
 • PADTHAI CHAY / Vegeterian Padthai - [PADTHAI JAI]ผัดไทยเจ

  60,000
 • HỦ TIẾU NƯỚC TƯƠNG CHAY

  60,000
 • HỦ TIẾU XÀO MỀM CHAY

  60,000
 • CƠM CHIÊN CHAY

  60,000
Hân hạnh phục vụ

tại các nhà hàng của chúng tôi

PadThai Giga Mall

240 Phạm Văn Đồng
Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

Giờ mở cửa
Thứ 2 - Chủ nhật: 10:00 - 22:00
(nhận đặt bàn trễ nhất: 21:30)

PadThai Thị Nghè

26A Xô Viết Nghệ Tĩnh
Phường 19, Quận Bình Thạnh

Giờ mở cửa
Thứ 2 - Chủ nhật: 10:00 - 22:00
(nhận đặt bàn trễ nhất: 21:30)